Wangsalan: pengertian, jenis dan 22 contoh kalimatnya

- Author

Jumat, 10 Mei 2024 - 22:50 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kawruhbasa.com – Wangsalan yaiku unen-unen wujud cangkriman kang dikantheni batangane sisan, sanajan batangan mau mung nyrempet bae. Sing baku batangane, dudu cangkrimane.

Dalam bahasa Indonesia pengertian wangsalan adalah kalimat berbentuk cangkriman yang disertai jawabannya, meskipun jawaban tersebut hanya mirip atau menyerempet sebagian suku kata. Yang terpenting jawabannya, bukan cangkrimannya.

Perbedaan wangsalan dan cangkriman

Wangsalan (huruf Jawa: ꦮꦁꦱꦭ꧀ꦭꦤ꧀) merupakan kalimat yang digunakan masyarakat Jawa berupa teka-teki dalam bahasa Jawa yang mirip dengan cangkriman. Ciri utama yang membedakan wangsalan dengan cangkriman ialah bahwa wangsalan memiliki petunjuk untuk menjawab batangan atau tebusannya di dalam kalimat pertanyaannya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pada zaman dahulu, wangsalan banyak digunakan dalam pergaulan sehari-hari baik anak kecil maupun dewasa, tetapi untuk masa sekarang rasanya sudah jarang yang menggunakannya. Hal ini dikarenakan zaman yang semakin modern, sedangkan orang yang mau menggunakan bahasa Jawa khususnya wangsalan sudah sangat jarang.

Sepengetahuan admin, jaman sekarang wangsalan masih banyak digunakan pada sindhenan atau lirik pada gendhing Jawa.

3 jenis Wangsalan

wangsalan

Berdasarkan jumlah jawabannya, wangsalan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu:

 1. Wangsalan lamba
 2. Wangsalan rangkep
 3. Wangsalan memet

Agar lebih jelas, berikut penjelasan dari masing-masing wangsalan di atas.

1. Wangsalan lamba

Wangsalan lamba adalah wangsalan yang terdiri dari satu jawaban saja. Sedangkan isinya hanya terdiri dari satu kalimat namun terdiri dari dua baris. Baris pertama berisi wangsalan, dan baris kedua berisi jawabannya.

Tuladha (contoh) wangsalan lamba sebagai berikut:

 1. Balung jagung, punika sampun dados tanggel jawab kula.

Balung jagung itu arane janggel, kata “tanggel” diambil dari kata janggel.

2. Balung pakel, aja seneng alok-alok!

Balung pakel arane pelok, kata “alok-alok” mengampil dari kata pelok.

3. Bayem arda (bayam gunung), dhasar anteng kang adi luhung.

Bayem arda arane lanteng, kata “anteng” diambil dari kata lanteng.

4. Gayung sumur, aja kemba aja mundhu.

Gayung sumur arane timba, kata kemba diambil dari kata timba.

5. Jangan gori, nganti judheg anggonku mikir.

Jangan gori (sayur nangka) arane gudheg, pada kata “judheg” diambil dari kata gudheg.

6. Jenang gula, kowe aja lali.

Jenang gula arane glali, kata “lali” diambil dari kata glali.

7. Kancing gelung munggweng dhadha, titenana!

Kancing gelung arane peniti, kata “titenana” diambil dari kata peniti.

8. Kembang gembili, seneng-seneng oleh rejeki.

Kembang gembili arane seneng, kata “seneng” diambil dari kata seneng.

9. Kembang jambu, kemaruk duwe dolanan anyar.

Kembang jambu arane karuk, kata “kemaruk” diambil dari kata karuk.

10. Kendhil dawa, enggal ditandangi.

Kendhil dawa arane dandang, kata “ditandangi” diambil dari kata dandang.

11. Klapa mudha, yen kalegan paringa apura.

Klapa mudha arane degan, kata “kalegan” diambil dari kata degan.

12. Kukus gantung, sawangan kang adi luhung.

Kukus gantung arane sawang, kata “sawangan” dari kata sawang.

13. Mbalung geni, mbak menawa aku bisa teka.

Balung geni arane mawa, kata “menawa” diambil dari kata mawa.

14. Mbalung janur, paring usada nggonku nandhang wuyung.

Balung janur arane sada, kata “usada” diambil dari kata sada.

15. Mbalung klapa, geleme mung ethok-ethokan.

Balung Klapa arane bathok, kata “ethok” diambil dari kata bathok.

16. Mbok aja nglemah bengkah, nyela-nyela wong tuwa.

Lemah bengkah arane tela, kata “nyela” diambil dari kata tela.

17. Mrica kecut, yen mung muni pancen gampang.

Mrica kecut arane wuni, kata “muni” diambil dari kata wuni.

18. Mutra bebek, kawit mau mung wira-wiri wae.

Putra bebek arane meri, kata “wiri” diambil dari kata meri.

19. Ngembang garut, nggremeng ora karuwan.

Kembang garut arane gremeng, kata “nggremeng” diambil dari kata gremeng.

20. Ngembang kacang, mbesengut ora kalegan.

Kembang kacang arane besengut, kata mbesengut diambil dari kata besengut.

21. Nggodhong gedhang garing, esuk-esuk kok wis nglaras.

Godhong gedhang garing arane klaras, kata nglaras diambil dari kata klaras.

22. Ngrokok cendhak, bocah cilik ora kena neges-neges.

Rokok cendhak arane tegesan, kata “neges” diambil dari kata tegesan.

23. Njanur gunung, kadingaren.

Janur gunung arane aren, kata kadingaren diambil dari kata aren.

24. Nyaron bumbung, nganti cengklungen nggonku nggenteni.

Saron bumbung arane angklung, kata “cengklungen” diambil dari kata angklung.

25. Pindhang lulang, kacek apa aku karo kowe.

Pindhang lulang arane krecek, kata “kacek” diambil dari kata krecek.

26. Reca kayu, goleka kawruh rahayu.

Reca kayu arane golek, kata “goleka” diambil dari kata golek.

27. Roning mlinjo, sampun sayah nyuwun ngaso.

Ron (daun) mlinjo arane so, kata “ngaso” diambil dari kata so.

28. Sekar aren, rawuhipun sampun dangu-dangu.

Sekar aren arane dangu, kata “dangu” diambil dari kata dangu.

29. Witing klapa jawata ing ngarcapada, salugune wong mudha gelem rekasa.

Witing klapa arane glugu, kata “salugune” diambil dari kata glugu.

30. Yen ora nesu, geneya kowe kok mentil kacang, mrengut terus.

Pentil kacang arane sungut, kata “mrengut’ diambil dari kata sungut.

2. Wangsalan rangkep

Wangsalan rangkep disebut juga wangsalan camboran adalah wangsalan yang memiliki jawaban lebih dari satu. Umumnya terdiri dari dua kalimat, setiap kalimat terdiri dari dua baris. Kalimat pertama berisi wangsalan dan kalimat kedua berisi jawaban.

Tuladha (contoh) wangsalan rangkep adalah sebagai berikut:

1. Bale nata rondon pari, paran margane wak mami.

 • Bale nata arane pagelaran, kata “paran” diambil dari kata pagelaran
 • rondon pari arane dami. kata “mami” diambil dari kata dami.

2. Bayem arda, ardane ngrasuk busana, mari anteng besuse saya katara.

 • Bayem arda arane lateng, kata “anteng” diambil dari kata lateng.
 • ngrasuk busana arane besus, kata “besuse” diambil dari kata besus.

3. Carang wreksa kawi wuwus, panggya andika kusuma.

 • Carang wreksa arane pang, kata “panggya” diambil dari kata pang.
 • wuwus arane ngendika, kata “andika” diambil dari kata ngendika.

4. Jenang sela wader kalen sesondheran, apuranta yen wonten lepat kawula.

 • Jenang sela arane apu, kata “apuranta” diambil dari kata apu.
 • wader kalen arane sepat, kata “lepat” diambil dari kata sepat.

5. Mamet tirta, tirta jawah jro katiga, suka lila lebur luluh labuh praja.

 • Mamet tirta arane ngangsu, kata “suka” diambil dari kata ngangsu.
 • tirta jawah jro katiga arane labuh, kata “luluh” diambil dari kata labuh.

6. Sayeng kaga kaga kresna mangsa sawa, wong susila lagake anuju prana.

 • Sayeng kaga arane kala, kata “susila” diambil dari kata kala.
 • kaga kresna mangsa sawa arane manuk gagak, kata “lagake” diambil dari kata gagak.

7. Sri Maha Jawata Katong, andaka wulune rekta, jroning nendra gung kaepi.

 • Asma sawijine jawata arane Bathara Endra, kata “nendra” diambil dari kata Endra.
 • andaka wulune rekta arane sapi, kata “kaepi” diambil dari kata sapi.

8. Tapas aren, aren Arab wijilira tindak tanduk, nora ninggal tata krama.

 • Tapas aren arane duk, kata “tanduk” diambil dari kata duk.
 • aren Arab wijilira arane kurma, kata “krama” diambil dari kata kurma.

9. Tengareng prang, andheging riris, kudu teteg lan kudu terang ing pikir.

 • Tengara perang arane keteg, kata “teteg” diambil dari kata keteg.
 • andheging riris arane terang, kata “terang” diambil dari kata terang.

3. Wangsalan memet

Wangsalan memet adalah wangsalan yang dalam mencari jawabannya harus terlebih dahulu dikupas dua kali atau lebih.

Tuladha (contoh) wangsalan memet adalah sebagai berikut:

 1. Uler kambang, yen trima alon-alonan.
 • Pembahasan kupasan pertama: Uler kambang maksudnya adalah hewan lintah.
 • Pembahasan kupasan kedua: Suku kata “tah” dalam kata lintah, dihubungkan dengan kata satitah.
 • Kata satitah dalam bahasa berarti “ora ngaya” atau dalam melakukan sesuatu tidak terlalu memaksakan. Maka kata satitah berelasi dengan istilah alon-alonan atau melakukan sesuatu dengan perlahan tanpa ada paksaan.

22 contoh wangsalan campuran

Untuk memperluas pemahaman kita tentang wangsalan, berikut kami cantumkan contoh selanjutnya:

1. Aja sok ngokok cendhak, neges-neges bae.

 • Rokok cendhak arane tegesan, kata “neges” diambil dari kata tegesan.

2. Aja sok nglemah bengkah, nyela-nyela bae.

 • lemah bengkah arane tela, kata “nyela” diambil dari kata tela.

3. Bayem arda, dhasar anteng tur jatmika.

 • bayem arda arane lateng, kata “anteng” diambil dati kata lateng.

4. Bibis tasik, tasik manda winon tirta. Maju mundur, tangeh marem kang pinanggya

 • bibit tasik arane undur-undur, kata “mundur” diambil dari kata undur.
 • tasik manda winor tirta arane parem, kata “marem” diambil dari kata parem.

5. Cipta arda, ardaning tyas mring sasama. Tyas susila, nur raga ambek jatmika.

 • cipta arda arane nepsu, kata “susila” diambil dari kata nepsu.
 • ardaning tyas mring sasama arane ambek, kata “ambek” diambil dari kata ambek.

6. Dipring ijo, diapusi aku.

 • pring ijo arane pring apus, kata “diapusi” diambil dari kata apus.

7. Gayung sumur, kewan gung granane dawa. Aja kemba, mangesthi saliring karya.

 • gayung sumur arane timba, kata “kemba” diambil dari kata timba.
 • kewan gung granane dawa arane esthi (gajah), kata “mangesthi” diambil dari kata esthi.

8. Jas wana, dheweke tansah poyang-payingan.

 • jae wana arane lempuyang, kata “poyang” diambil dari kata lempuyang.

9. Jangkrik gedhe, dheweke duwe sir.

 • jangkrik gedhe arane gangsir, kata “sir” diambil dari kata gangsir.

10. Kembang gedhang, pancen patut digathukake.

 • kembang gedhang arane tuntut, kata “patut” diambil dari kata tuntut.

11. Kenthang rambat lo, aja gela.

 • kenthang rambat arane tela, kata “gela” diambil dari kata tela.

12. Kukus gantung, sawangen kang adiluhung.

 • kukus gantung arane sawang, kata “sawangen” diambil dari kata sawang.

13. Kok mader bungkuk, ngurang-urangi.

 • wader bungkuk arane urang, kata “ngurang-urangi” diambil dari kata urang.

14. mBebek rawa, wis kebacut dikapakake.

 • bebek rawa arane mliwis, kata “wis’ diambil dari kata mliwis.

15. mBalung klapa, ethok-ethok ora ngerti.

 • balung klapa arane bathok, kata “ethok-ethok” diambil dari kata bathok.

16. Nawon ireng, tinimbang nganggur.

 • tawon ireng arane kombang, kata “tinimbang” diambil dari kata kombang.

17. Nggentha dara, golek sesawangan.

 • gantha dara arane sawangan, kata “sesawangan” diambil dari kata sawangan.

18. Reca kayu, goleka sabdo rahayu.

 • reca kayu arane golek, kata “goleka” diambil dari kata golek.

19. Roning mlinjo, sampun sayah nyuwun ngaso.

roning mlinjo arane so, kata “ngaso” diambil dari kata so.

20. Sanajan bagus nanging njangan gori, rada budheg.

 • jangan gori arane gudheg, kata “budheg” mengambil dari kata gudheg.

21. Sela alus, pring kang rinujit miring. Aja wangkal, yen diutus wong tuwa.

 • sela alus arane wungkal, kata “wangkal” diambil dari kata ungkal.
 • pring sing dirujit miring arane tutus, kata “diutus” diambil dari kata tutus.

22. Tapas aren, aren arab wijilira. Tindak tanduk nora ninggal tatakrama.

 • tapas aren arane duk, kata “tanduk” diambil dari kata duk.
 • aren arab wijilira arane kurma, kata “tatakrama” diambil dari kata kurma.

Kesimpulan

Wangsalan adalah tembung (kata) berbentuk cangkriman yang disertai jawabannya, meskipun jawaban tersebut hanya mirip atau menyerempet sebagian suku kata saja. Tembung tersebut biasa digunakan dalam percakapan sehari-hari, dalam upacara penganten yang dikatakan pambiyawara, atau dalam karya sastra, pewayangan, dan lain-lain.

Pelajari juga:

Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai wangsalan lengkap dengan pengertian, jenis, dan contohnya. Semoga bermanfaat bagi anda yang ingin belajar bahasa Jawa. Kunjungi kawruhbasa.com untuk mempelajari kawruh basa Jawa atau ikuti kami di Google New

Berita Terkait

4 jenis Tembung Camboran Bahasa Jawa, pengertian dan contohnya
Keratabasa Bahasa Jawa yang populer sepanjang masa
159 Nama Pohon, Daun, Bunga, Buah-buahan, dan bijinya dalam bahasa Jawa
Contoh undangan pernikahan bahasa Jawa pengantin wanita
Bahasa Jawa kecewa dan artinya
Arti loro ati bahasa Jawa
Apa bahasa Kramane ibu lunga menyang pasar?
Sejarah Bahasa Kraton Jawa Kuno
Berita ini 642 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 27 Mei 2024 - 16:23 WIB

4 jenis Tembung Camboran Bahasa Jawa, pengertian dan contohnya

Senin, 27 Mei 2024 - 16:23 WIB

Keratabasa Bahasa Jawa yang populer sepanjang masa

Senin, 27 Mei 2024 - 16:20 WIB

159 Nama Pohon, Daun, Bunga, Buah-buahan, dan bijinya dalam bahasa Jawa

Jumat, 10 Mei 2024 - 22:50 WIB

Wangsalan: pengertian, jenis dan 22 contoh kalimatnya

Sabtu, 4 Mei 2024 - 14:46 WIB

Bahasa Jawa kecewa dan artinya

Sabtu, 4 Mei 2024 - 13:07 WIB

Arti loro ati bahasa Jawa

Minggu, 17 Maret 2024 - 22:37 WIB

Apa bahasa Kramane ibu lunga menyang pasar?

Sabtu, 16 Maret 2024 - 00:32 WIB

Sejarah Bahasa Kraton Jawa Kuno

Berita Terbaru

Bahasa Jawa

4 jenis Tembung Camboran Bahasa Jawa, pengertian dan contohnya

Senin, 27 Mei 2024 - 16:23 WIB

Bahasa Jawa

Keratabasa Bahasa Jawa yang populer sepanjang masa

Senin, 27 Mei 2024 - 16:23 WIB

Seni Budaya

4 jenis Sekar di Bali lengkap dengan jenis dan contohnya

Senin, 27 Mei 2024 - 16:22 WIB

Tanya Jawab

101 Nama Buah dalam Bahasa

Senin, 27 Mei 2024 - 16:18 WIB