Topik wangsalan adalah

Bahasa Jawa

Wangsalan: pengertian, jenis dan 22 contoh kalimatnya

Bahasa Jawa | Jumat, 10 Mei 2024 - 22:50 WIB

Jumat, 10 Mei 2024 - 22:50 WIB

Kawruhbasa.com – Wangsalan yaiku unen-unen wujud cangkriman kang dikantheni batangane sisan, sanajan batangan mau mung nyrempet bae. Sing baku batangane, dudu cangkrimane. Dalam bahasa…