thumbnail

Apa yang dimaksud Kawruh Basa?

thumbnail

Apa bahasa Kramane ibu lunga menyang pasar?

thumbnail

Sejarah Bahasa Kraton Jawa Kuno

thumbnail

Basa Bagongan, bahasa Jawa dalam kalangan istana

BERITA TERKINI