Contoh Soal UTS dan Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas 1 Semester 1

- Author

Jumat, 8 September 2023 - 15:53 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kawruh Basa – Di bawah ini salah satu contoh soal UTS untuk SD kelas 1 semester 1 lengkap dengan jawabannya untuk mata pelajaran Bahasa Jawa.

Wacanen kang patitis!

ayo kenalan karo aku
jenengku nina
aku kelas siji
umurku nem taun
bapakku asmane pak madi
ibuku asmane bu dewi
aku seneng maca
kangmasku jenenge roni
mas roni seneng dolanan layangan
mbakyuku jenenge weni
mbak weni kuliyah ing yogyakarta

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

1. Wenehana tandha silang (x) ing jawaban kang bener ing ngisor iki!

Ini adalah soal pilihan ganda dan hanya butuh satu jawaban yang paling tepat.

1. Umure nina … taun.

 • a. 5
 • b. 6
 • c. 7

Some short text that can be expanded to show more details.

2. Mas roni seneng dolanan ….

 • a. layangan
 • b. nekeran
 • c. umpetan

Some short text that can be expanded to show more details.

3. Sirah basa kramane mustaka yen rambut basa kramane …

 • a. madharan
 • b. rikma
 • c. waja

Some short text that can be expanded to show more details.

4. Mripat basa kramane ….

 • a. rikma
 • b. untu
 • c. talingan

Some short text that can be expanded to show more details.

5. Mbah kakung lara untu, yen dikramakake dadi mbah kakung gerah ….

 • a. madharan
 • b. waja
 • c. mustaka

Some short text that can be expanded to show more details.

6. Ibu lara weteng yen dikramakake dadi ibu gerah ….

 • a. racikan
 • b. suku
 • c. padharan

Some short text that can be expanded to show more details.

7. Dhokter mriksa mripate bapak. Tembung mripate salah, sing bener ….

 • a. madharanipun
 • b. mustakanipun
 • c. paningalipun

Some short text that can be expanded to show more details.

8. Bapake ibu utawa bapak diarani ….

 • a. embah kakung
 • b. pakdhe
 • c. paklik

Some short text that can be expanded to show more details.

9. Ibune bapak utawa ibu diarani ….

 • a. pakdhe
 • b. paklik
 • c. embah putri

Some short text that can be expanded to show more details.

10. Gambar ing ngisor iki apa?

gambar irung
 • a. irung
 • b. tangan
 • c. mripat

Some short text that can be expanded to show more details.

11. Sikil gunane kanggo ….

 • a. mlaku
 • b. ngrungokake
 • c. mangan

Some short text that can be expanded to show more details.

12. Yen ngrungokake nganggo ….

 • a. kuping
 • b. mripat
 • c. Lambe

Some short text that can be expanded to show more details.

13. Gambar ing ingisor iki mbak Weni lagi ….

mbak weni sinau
 • a. mangan
 • b. sinau
 • c. nyapu

Some short text that can be expanded to show more details.

14. Kwek-kwek-kwek suarane ….

 • a. kucing
 • b. wedhus
 • c. bebek

Some short text that can be expanded to show more details.

15. Kucing suarane ….

 • a. meong-meong
 • b. embek-embek
 • c. kukuruyuk

Some short text that can be expanded to show more details.

2. Isinen nganggo tembung-tembung sing cocog

Ini adalah pertanyaan yang perlu dijawab dengan tulisan.

16. Iki gambare …

gambar tangan

Some short text that can be expanded to show more details.

17. Rambut basa kramane …

Some short text that can be expanded to show more details.

18. Weteng basa kramane padharan, yen tangan basa kramane …

Some short text that can be expanded to show more details.

19. Mbah putri lara sirah, yen dikramakake dadi mbah putri gerah …

Some short text that can be expanded to show more details.

20. Sedulurku sing luwih enom diarani …

Some short text that can be expanded to show more details.

21. Kangmase bapak utawa ibu diarani …

Some short text that can be expanded to show more details.

22. Paklik padha karo paman, yen bulik padha karo …

Some short text that can be expanded to show more details.

23. Mas roni lagi … kembang

nyirami kembang

Some short text that can be expanded to show more details.

24. Bel sekolah suarane …

Some short text that can be expanded to show more details.

25. Kewan iki suarane …

pitik jago

Some short text that can be expanded to show more details.

Baca juga Soal Bahasa Jawa Kelas 1 SD Semester 2 dan Kunci Jawaban

Berita Terkait

Soal Bahasa Jawa Kelas 1 SD Semester 2 dan Kunci Jawaban
Berita ini 29 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 8 September 2023 - 22:20 WIB

Soal Bahasa Jawa Kelas 1 SD Semester 2 dan Kunci Jawaban

Jumat, 8 September 2023 - 15:53 WIB

Contoh Soal UTS dan Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas 1 Semester 1

Berita Terbaru

Uncategorized

Apa yang dimaksud Kawruh Basa?

Sabtu, 20 Apr 2024 - 07:48 WIB

Bahasa Jawa

Apa bahasa Kramane ibu lunga menyang pasar?

Minggu, 17 Mar 2024 - 22:37 WIB

Bahasa Jawa

Sejarah Bahasa Kraton Jawa Kuno

Sabtu, 16 Mar 2024 - 00:32 WIB

Bahasa Jawa

Basa Bagongan, bahasa Jawa dalam kalangan istana

Jumat, 15 Mar 2024 - 22:01 WIB

Bahasa Jawa

Basa Krama Desa Bahasa Jawa yang terkesan memaksakan kata

Jumat, 15 Mar 2024 - 10:34 WIB