Topik paramasastra sing bener lan tegese

Aksara Jawa

Paramasastra Basa Jawa Baku jangkep aksara Jawi lan Sandhangane

Aksara Jawa | Selasa, 28 Mei 2024 - 10:46 WIB

Selasa, 28 Mei 2024 - 10:46 WIB

Kawruhbasa.com – Paramasastra tegesipun kaluwihaning. Nanging menawi kababar langkung lebet, Paramasastra yaiku ngelmu kang nyinau babagan penulisan, aksara, wanda sarta tataning tembung lan ukara…