Topik paramasastra jawa

Aksara Jawa

Paramasastra Basa Jawa Baku jangkep aksara Jawi lan Sandhangane

Aksara Jawa | Kamis, 5 Januari 2023 - 06:52 WIB

Kamis, 5 Januari 2023 - 06:52 WIB

Kawruhbasa.com – Paramasastra tegesipun kaluwihaning. Nanging menawi kababar langkung lebet, Paramasastra yaiku ngelmu kang nyinau babagan penulisan, aksara, wanda sarta tataning tembung lan ukara…