Topik contoh ukara nganggo tembung saloka

Bahasa Jawa

Saloka Bahasa Jawa, Pengertian, Ciri, Contoh dan Artinya

Bahasa Jawa | Selasa, 4 Juni 2024 - 23:04 WIB

Selasa, 4 Juni 2024 - 23:04 WIB

Kawruhbasa.com – Saloka yaiku unen-unen kang gumathok, ngemu surasa pepindhan, dene pepindhane mau trumrap uwong lan kahanan utawa pakartine. Dalam bahasa Indonesia, Saloka adalah…