Topik contoh kalimat panyandra dan artinya

Bahasa Jawa

Sebutan cacat anggota tubuh manusia dalam bahasa Jawa lengkap contohnya

Bahasa Jawa | Sabtu, 4 Februari 2023 - 05:26 WIB

Sabtu, 4 Februari 2023 - 05:26 WIB

Kawruhbasa.com – Dalam bahasa Jawa, sebutan cacat anggota tubuh manusia secara fisik memiliki aran (sebutan) khas. Sehingga dengan hanya mengatakan sebutannya saja, orang Jawa…

Bahasa Jawa

Panyandra: Pengertian, Jenis lengkap dengan contoh

Bahasa Jawa | Senin, 9 Januari 2023 - 17:02 WIB

Senin, 9 Januari 2023 - 17:02 WIB

Kawruhbasa.com – Dalam pembelajaran Bahasa Jawa dikenal adanya istilah “Panyandra”. Panyandra yaiku unen-unen kang gumathok kanggo nyandra perangane awak, solah bawa, lan kahanan adhapuk…