Topik contoh bebasan jawa

Bahasa Jawa

Bebasan Bahasa Jawa, ciri, 88 contoh, dan maknanya

Bahasa Jawa | Jumat, 27 Januari 2023 - 14:30 WIB

Jumat, 27 Januari 2023 - 14:30 WIB

Kawruhbasa.com – Bebasan yaiku unen-unen kang gumathok, ajeg panggonane, ngemu rasa pepindhan sing dipindhanake pakarti utawa kahanan uwong. Dalam bahasa Indonesia, bebasan adalah ungkapan…