Topik basa kraton

Bahasa Jawa

Sejarah Bahasa Kraton Jawa Kuno

Bahasa Jawa | Sabtu, 16 Maret 2024 - 00:32 WIB

Sabtu, 16 Maret 2024 - 00:32 WIB

Adapun bahasa Jawa itu termasuk keluarga bahasa Austronesia, yakni bahasa-bahasa yang dipergunakan oleh segala bangsa yang asli yang bertempat tinggal di kepulauan di sebelah…

Bahasa Jawa

Basa Bagongan, bahasa Jawa dalam kalangan istana

Bahasa Jawa | Jumat, 15 Maret 2024 - 22:01 WIB

Jumat, 15 Maret 2024 - 22:01 WIB

Basa Bagongan adalah bahasa Jawa yang digunakan untuk bercakap-cakap di dalam kedhaton (istana). Maksudnya, semua priyayi dhuwur atau priyayi cilik jika sedang bercakap-cakap memakai…