Topik basa bagongan

Bahasa Jawa

Basa Bagongan, bahasa Jawa dalam kalangan istana

Bahasa Jawa | Jumat, 15 Maret 2024 - 22:01 WIB

Jumat, 15 Maret 2024 - 22:01 WIB

Basa Bagongan adalah bahasa Jawa yang digunakan untuk bercakap-cakap di dalam kedhaton (istana). Maksudnya, semua priyayi dhuwur atau priyayi cilik jika sedang bercakap-cakap memakai…