Contoh Panyandra Pengantin Putri Mijil Bahasa Jawa

- Author

Minggu, 30 April 2023 - 11:38 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dalam upacara temu nganten Jawa terdapat sebuah urutan acara yang disebut “mijile pengantin putri“. Mijil berarti keluar, dengan demikian acara ini berfokus pada keluarnya pengantin putri dari tempat berdandan ke tempat acara temu pengantin untuk duduk menunggu pengantin putra datang menyusul.

Ketika pengantin putri keluar, maka panatacara akan memberikan panyandra seputar keindahan pengantin wanita menggunakan bahasa Jawa Krama dan Tembung Kawi yang indah dan penuh sastra Jawa yang sangat mengesankan.

Saat panatacara memberikan panyandra biasanya diiringi gending Jawa, baik dari campursari atau karawitan jika ada, atau hanya menggunakan audio sound system.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Baca juga Contoh Pidato Wejangan Pengantin Baru Bahasa Jawa “Malima”

Contoh Panyandra Pengantin Putri Mijil Bahasa Jawa

Bagi yang ingin belajar bagaimana memberikan panyandra terhadap keluarnya pengantin putri, di bawah ini kami lampirkan contoh Panyandra Penganten Putri Mijil Bahasa Jawa.

Binarung swaraning pradangga hangrangin hambabar Ketawang Puspawarna/Sekarteja, ana ganda arum hangambar katiyubing samirana manda, lah punika ta jejuwitaning pahargyan ing siang/dalu punika, putra putrinipun Bapa/Ibu …………….. ingkang sesilih Rara ………… Mijil saking sasana tepas wangi ngagem busana penganten putri, hingayap ginarubyug para sesepuh, manjing jroning sasana rinengga badhe kabiwadha.

Dhasar sulistyeng wami, tur nedheng-nedhenge besus ngadisarira tuwin ngadibusana, kathik kabiwadha kedah mangagem busana satataning putrining kraton, pramila boten mokal kalamun kathah ingkang sami tambuh. Lampah ruruh hangujiwat, semu daya-daya enggal dumugiya papan palenggahan. Sumengkaning raos wagewage ndang kliwona, gage-gage ndang temua.

Sri penganten putri hangagem busana ingkang sarwa retna, hangemba busananing Rajaputri, katon pating galebyar pating pancurat lamun kasorot sunaring pandam kurung ingkang hangrenggani sasana adi, pan yayah kartika hasilih prenah.

Gegelung malang rinengga oncen-oncen sekar melathi, cecundhuk sekar kanthil, esmu suka sasmita tansah kumanthil-kanthil calon penganten kakung. Ageman kebayak baludru langking sinulam rinenda lir kancana rukmi satuhu. Dodot sidamukti sinepuh prada binabar, amparan rukmi sinulam benang jene.

Prapteng madyaning sasana pawiwahan kagyat ogora kang apindha sitaresmi, dene uninga sangyaning para tamu kakung sumawana putri, wus kebak ber hambalabar angebeki jroning pawiwahan.

Marma sakedhap-sakedhap tumungkul esmu lingsem nanging suka, mesem jroning batos hangraos lamun sadaya ingkang hanjenengi sami hangalembana mring tembene kang winisudha.

Lulus raharja sowanipun pinanganten putri, dupi wus prapteng unggyaning kang tinuju, dening pangembaning penganten putri nulya kalenggahaken ing dhampar rinengga. Wus lenggah anggana raras, anggana sarira raras kawuryan, lenggah piyambakan hangrantu laksitaning adicara.

Demikian Contoh Panyandra Pengantin Putri Mijil Bahasa Jawa semoga memberikan manfaat bagi yang ingin belajar pidato Bahasa Jawa.

Berita Terkait

Tembung Rangkep: Pengertian, Macam, Contoh, dan perbedaannya
Tembung Saroja lengkap contoh dan artinya dalam bahasa Jawa dan Indonesia
Tembung Garba Bahasa Jawa: Pengertian, Fungsi, Jenis dan 57+ Contohnya
Purwakanthi: asal kata, pengertian, jenis dan contoh
Parikan: Pengertian lengkap dengan contohnya 2 baris dan 4 baris
Unggah ungguh Basa Jawa lengkap jenis dan penerapannya
4 jenis Tembung Camboran Bahasa Jawa, pengertian dan contohnya
Keratabasa Bahasa Jawa yang populer sepanjang masa
Berita ini 885 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 30 Mei 2024 - 00:00 WIB

Tembung Rangkep: Pengertian, Macam, Contoh, dan perbedaannya

Kamis, 30 Mei 2024 - 00:00 WIB

Tembung Saroja lengkap contoh dan artinya dalam bahasa Jawa dan Indonesia

Rabu, 29 Mei 2024 - 23:59 WIB

Tembung Garba Bahasa Jawa: Pengertian, Fungsi, Jenis dan 57+ Contohnya

Selasa, 28 Mei 2024 - 22:54 WIB

Purwakanthi: asal kata, pengertian, jenis dan contoh

Selasa, 28 Mei 2024 - 11:21 WIB

Parikan: Pengertian lengkap dengan contohnya 2 baris dan 4 baris

Senin, 27 Mei 2024 - 16:23 WIB

4 jenis Tembung Camboran Bahasa Jawa, pengertian dan contohnya

Senin, 27 Mei 2024 - 16:23 WIB

Keratabasa Bahasa Jawa yang populer sepanjang masa

Senin, 27 Mei 2024 - 16:20 WIB

159 Nama Pohon, Daun, Bunga, Buah-buahan, dan bijinya dalam bahasa Jawa

Berita Terbaru

Bahasa Jawa

Tembung Rangkep: Pengertian, Macam, Contoh, dan perbedaannya

Kamis, 30 Mei 2024 - 00:00 WIB

Bahasa Jawa

Purwakanthi: asal kata, pengertian, jenis dan contoh

Selasa, 28 Mei 2024 - 22:54 WIB

Bahasa Jawa

Parikan: Pengertian lengkap dengan contohnya 2 baris dan 4 baris

Selasa, 28 Mei 2024 - 11:21 WIB