Contoh Panyandra Pengantin Putri Mijil Bahasa Jawa

- Author

Minggu, 30 April 2023 - 11:38 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dalam upacara temu nganten Jawa terdapat sebuah urutan acara yang disebut “mijile pengantin putri“. Mijil berarti keluar, dengan demikian acara ini berfokus pada keluarnya pengantin putri dari tempat berdandan ke tempat acara temu pengantin untuk duduk menunggu pengantin putra datang menyusul.

Ketika pengantin putri keluar, maka panatacara akan memberikan panyandra seputar keindahan pengantin wanita menggunakan bahasa Jawa Krama dan Tembung Kawi yang indah dan penuh sastra Jawa yang sangat mengesankan.

Saat panatacara memberikan panyandra biasanya diiringi gending Jawa, baik dari campursari atau karawitan jika ada, atau hanya menggunakan audio sound system.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Baca juga Contoh Pidato Wejangan Pengantin Baru Bahasa Jawa “Malima”

Contoh Panyandra Pengantin Putri Mijil Bahasa Jawa

Bagi yang ingin belajar bagaimana memberikan panyandra terhadap keluarnya pengantin putri, di bawah ini kami lampirkan contoh Panyandra Penganten Putri Mijil Bahasa Jawa.

Binarung swaraning pradangga hangrangin hambabar Ketawang Puspawarna/Sekarteja, ana ganda arum hangambar katiyubing samirana manda, lah punika ta jejuwitaning pahargyan ing siang/dalu punika, putra putrinipun Bapa/Ibu …………….. ingkang sesilih Rara ………… Mijil saking sasana tepas wangi ngagem busana penganten putri, hingayap ginarubyug para sesepuh, manjing jroning sasana rinengga badhe kabiwadha.

Dhasar sulistyeng wami, tur nedheng-nedhenge besus ngadisarira tuwin ngadibusana, kathik kabiwadha kedah mangagem busana satataning putrining kraton, pramila boten mokal kalamun kathah ingkang sami tambuh. Lampah ruruh hangujiwat, semu daya-daya enggal dumugiya papan palenggahan. Sumengkaning raos wagewage ndang kliwona, gage-gage ndang temua.

Sri penganten putri hangagem busana ingkang sarwa retna, hangemba busananing Rajaputri, katon pating galebyar pating pancurat lamun kasorot sunaring pandam kurung ingkang hangrenggani sasana adi, pan yayah kartika hasilih prenah.

Gegelung malang rinengga oncen-oncen sekar melathi, cecundhuk sekar kanthil, esmu suka sasmita tansah kumanthil-kanthil calon penganten kakung. Ageman kebayak baludru langking sinulam rinenda lir kancana rukmi satuhu. Dodot sidamukti sinepuh prada binabar, amparan rukmi sinulam benang jene.

Prapteng madyaning sasana pawiwahan kagyat ogora kang apindha sitaresmi, dene uninga sangyaning para tamu kakung sumawana putri, wus kebak ber hambalabar angebeki jroning pawiwahan.

Marma sakedhap-sakedhap tumungkul esmu lingsem nanging suka, mesem jroning batos hangraos lamun sadaya ingkang hanjenengi sami hangalembana mring tembene kang winisudha.

Lulus raharja sowanipun pinanganten putri, dupi wus prapteng unggyaning kang tinuju, dening pangembaning penganten putri nulya kalenggahaken ing dhampar rinengga. Wus lenggah anggana raras, anggana sarira raras kawuryan, lenggah piyambakan hangrantu laksitaning adicara.

Demikian Contoh Panyandra Pengantin Putri Mijil Bahasa Jawa semoga memberikan manfaat bagi yang ingin belajar pidato Bahasa Jawa.

Berita Terkait

Dasanama bumi
Bahasa Jawa bawah dan atas
Apa bahasa kramanya hari ini?
Bahasa Jawanya kemarin
Bahasa Jawanya bagaimana
Bahasa Jawanya besok
Apa bahasa Jawanya dimana kamu?
Artinya Jawa kamu lagi apa?
Berita ini 521 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 20 September 2023 - 07:43 WIB

Notasi Ketawang Jamuran Slendro 9

Rabu, 20 September 2023 - 07:34 WIB

Notasi Ketawang Dumadi Slendro 9

Selasa, 19 September 2023 - 23:51 WIB

Notasi Ketawang Dlongeh Slendro 9

Sabtu, 9 September 2023 - 09:28 WIB

Notasi Ketawang Dholo Slendro 9

Sabtu, 9 September 2023 - 09:08 WIB

Notasi Ketawang Dhendha Slendro 9

Sabtu, 9 September 2023 - 08:55 WIB

Notasi Ketawang Dhandhanggula Tlutur Slendro 9

Sabtu, 9 September 2023 - 08:40 WIB

Notasi Ketawang Cakrawala Slendro 9

Selasa, 15 Agustus 2023 - 09:33 WIB

Notasi Ketawang Tambang Laras Pelog Barang

Berita Terbaru

Sejarah Jawa

Nama Kota Besar di Pulau Jawa

Selasa, 24 Okt 2023 - 15:39 WIB

Sejarah Jawa

Kerajaan yang Ada di Indonesia yang Wajib Anda ketahui

Selasa, 24 Okt 2023 - 15:23 WIB

Sejarah Jawa

Luas Jawa Tengah

Selasa, 24 Okt 2023 - 15:06 WIB

Sejarah Jawa

Peta Pulau Jawa Lengkap

Selasa, 24 Okt 2023 - 13:49 WIB

Bahasa Jawa

Dasanama bumi

Rabu, 20 Sep 2023 - 11:02 WIB