Contoh Teks Panyandra Duta Pamethuk Bahasa Jawa

- Author

Minggu, 30 April 2023 - 22:20 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Setelah panatacara (pembawa acara) temu pengantin Jawa melakukan Panyandra Pengantin Putri Mijil, acara selanjutnya adalah Panyandra Duta Pamethuk untuk menjemput pengantin kakung (putra) dari tempat berdandan ke depan pawiwahan bertemu dengan pengantin putri. Di sinilah sebenarnya puncak acara adat pengantin Jawa yang disebut “Temu Nganten” terutama Jawa Tengah dan Yogyakarta.

Panyandra Duta Pamethuk diucapkan panatacara dengan menggunakan bahasa Jawa Krama dan bahasa Kawi untuk menggambarkan keindahan Sang Duta. Sang Duta biasanya dibawakan oleh seorang laki-laki yang mengenakan pakaian adat Jawa Tengah layaknya seorang senopati pada jaman kerajaan.

Sang Duta biasanya ditemani 2 anak laki-laki yang disebut satrio kembar dan beberapa anak perempuan berjumlah genap yang juga berpakaian adat Jawa. Dalam perjalanan penjemputan pengantin kakung, Sang Duta berjalan dengan gagah berani mirip seperti tokoh ketoprak atau wayang orang.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Panyandra Duta Pamethuk

Bagi anda yang ingin belajar bagaimana Panyandra Duta Pamethuk silahkan baca dengan seksama teksnya di bawah ini:

Mabukuh yayah prayitneng kewuh lah punika ta warnanira ingkang ndaweg hanawung kridha, ana satriya kekalih/sakembaran kang busana sarwa prasaja, dedege pideksa, tindake susila anorraga.

Sanadyan kathah priya ingkang bebasan sacathok gumbalane sakelut rerawise, ingkang wredha mboten kirang ingkang mudha tumaruna sakalangkung kathah, parandene mboten wonten ingkang piniji ing karya minangka sang duta pamethuk, kajawi panjenenganipun Bapa ….. (orang tua pengantin putri) saha Bapa (orang tua pengantin putra).

Dhasar kekalihipun satuhu priya ingkang sampun lebda ing karya, katitik wonten madyaning bebrayan agung kekalihipun sampun nate dados tetuwangganing para warga. Katitik saking solah bawa, ebahing sarira, liringing netra, tumapaking pada ngidak wirama, kapracihna kekalihipun satuhu lebda ing budaya, mila pantes minangka risang duta pamethuk.

Dupi prapta wonten ngarsaning ingkang hamengku gati, sigra nyuwun tambahing pangestu murih anggenipun hamethuk putra calon penganten kakung, tansah manggih rahayu wilujeng boten wonten pringga bayaning marga.

Saya mantep piandeling dupi hanampi dhuwung agemanipun putra calon penganten kakung, ingkang awasta Kyai Senggol Modot. Dhuwung dudu sadhengah dhuwung, ananging dhuwung kang nduweni kasekten linuwih. Lamun winatek sarana weninging cipta, wilahing dhuwung bisa modot sak dhepa dawane. Sigra ginelak lampahe, gita-gita dumugi papan paleremaning putra calon temanten kakung.

Demikian Contoh Teks Panyandra Duta Pamethuk Bahasa Jawa, semoga bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Berita Terkait

Dasanama bumi
Bahasa Jawa bawah dan atas
Apa bahasa kramanya hari ini?
Bahasa Jawanya kemarin
Bahasa Jawanya bagaimana
Bahasa Jawanya besok
Apa bahasa Jawanya dimana kamu?
Artinya Jawa kamu lagi apa?
Berita ini 91 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 20 September 2023 - 07:43 WIB

Notasi Ketawang Jamuran Slendro 9

Rabu, 20 September 2023 - 07:34 WIB

Notasi Ketawang Dumadi Slendro 9

Selasa, 19 September 2023 - 23:51 WIB

Notasi Ketawang Dlongeh Slendro 9

Sabtu, 9 September 2023 - 09:28 WIB

Notasi Ketawang Dholo Slendro 9

Sabtu, 9 September 2023 - 09:08 WIB

Notasi Ketawang Dhendha Slendro 9

Sabtu, 9 September 2023 - 08:55 WIB

Notasi Ketawang Dhandhanggula Tlutur Slendro 9

Sabtu, 9 September 2023 - 08:40 WIB

Notasi Ketawang Cakrawala Slendro 9

Selasa, 15 Agustus 2023 - 09:33 WIB

Notasi Ketawang Tambang Laras Pelog Barang

Berita Terbaru

Sejarah Jawa

Nama Kota Besar di Pulau Jawa

Selasa, 24 Okt 2023 - 15:39 WIB

Sejarah Jawa

Kerajaan yang Ada di Indonesia yang Wajib Anda ketahui

Selasa, 24 Okt 2023 - 15:23 WIB

Sejarah Jawa

Luas Jawa Tengah

Selasa, 24 Okt 2023 - 15:06 WIB

Sejarah Jawa

Peta Pulau Jawa Lengkap

Selasa, 24 Okt 2023 - 13:49 WIB

Bahasa Jawa

Dasanama bumi

Rabu, 20 Sep 2023 - 11:02 WIB