Contoh Teks Panyandra Duta Pamethuk Bahasa Jawa

- Author

Minggu, 30 April 2023 - 22:20 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Setelah panatacara (pembawa acara) temu pengantin Jawa melakukan Panyandra Pengantin Putri Mijil, acara selanjutnya adalah Panyandra Duta Pamethuk untuk menjemput pengantin kakung (putra) dari tempat berdandan ke depan pawiwahan bertemu dengan pengantin putri. Di sinilah sebenarnya puncak acara adat pengantin Jawa yang disebut “Temu Nganten” terutama Jawa Tengah dan Yogyakarta.

Panyandra Duta Pamethuk diucapkan panatacara dengan menggunakan bahasa Jawa Krama dan bahasa Kawi untuk menggambarkan keindahan Sang Duta. Sang Duta biasanya dibawakan oleh seorang laki-laki yang mengenakan pakaian adat Jawa Tengah layaknya seorang senopati pada jaman kerajaan.

Sang Duta biasanya ditemani 2 anak laki-laki yang disebut satrio kembar dan beberapa anak perempuan berjumlah genap yang juga berpakaian adat Jawa. Dalam perjalanan penjemputan pengantin kakung, Sang Duta berjalan dengan gagah berani mirip seperti tokoh ketoprak atau wayang orang.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Panyandra Duta Pamethuk

Bagi anda yang ingin belajar bagaimana Panyandra Duta Pamethuk silahkan baca dengan seksama teksnya di bawah ini:

Mabukuh yayah prayitneng kewuh lah punika ta warnanira ingkang ndaweg hanawung kridha, ana satriya kekalih/sakembaran kang busana sarwa prasaja, dedege pideksa, tindake susila anorraga.

Sanadyan kathah priya ingkang bebasan sacathok gumbalane sakelut rerawise, ingkang wredha mboten kirang ingkang mudha tumaruna sakalangkung kathah, parandene mboten wonten ingkang piniji ing karya minangka sang duta pamethuk, kajawi panjenenganipun Bapa ….. (orang tua pengantin putri) saha Bapa (orang tua pengantin putra).

Dhasar kekalihipun satuhu priya ingkang sampun lebda ing karya, katitik wonten madyaning bebrayan agung kekalihipun sampun nate dados tetuwangganing para warga. Katitik saking solah bawa, ebahing sarira, liringing netra, tumapaking pada ngidak wirama, kapracihna kekalihipun satuhu lebda ing budaya, mila pantes minangka risang duta pamethuk.

Dupi prapta wonten ngarsaning ingkang hamengku gati, sigra nyuwun tambahing pangestu murih anggenipun hamethuk putra calon penganten kakung, tansah manggih rahayu wilujeng boten wonten pringga bayaning marga.

Saya mantep piandeling dupi hanampi dhuwung agemanipun putra calon penganten kakung, ingkang awasta Kyai Senggol Modot. Dhuwung dudu sadhengah dhuwung, ananging dhuwung kang nduweni kasekten linuwih. Lamun winatek sarana weninging cipta, wilahing dhuwung bisa modot sak dhepa dawane. Sigra ginelak lampahe, gita-gita dumugi papan paleremaning putra calon temanten kakung.

Demikian Contoh Teks Panyandra Duta Pamethuk Bahasa Jawa, semoga bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Berita Terkait

Contoh undangan pernikahan bahasa Jawa pengantin wanita
Wangsalan: pengertian, jenis dan 22 contoh kalimatnya
Bahasa Jawa kecewa dan artinya
Arti loro ati bahasa Jawa
Apa bahasa Kramane ibu lunga menyang pasar?
Sejarah Bahasa Kraton Jawa Kuno
Basa Bagongan, bahasa Jawa dalam kalangan istana
Basa Krama Desa Bahasa Jawa yang terkesan memaksakan kata
Berita ini 172 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 20 Mei 2024 - 23:36 WIB

Contoh undangan pernikahan bahasa Jawa pengantin wanita

Jumat, 10 Mei 2024 - 22:50 WIB

Wangsalan: pengertian, jenis dan 22 contoh kalimatnya

Sabtu, 4 Mei 2024 - 14:46 WIB

Bahasa Jawa kecewa dan artinya

Sabtu, 4 Mei 2024 - 13:07 WIB

Arti loro ati bahasa Jawa

Sabtu, 16 Maret 2024 - 00:32 WIB

Sejarah Bahasa Kraton Jawa Kuno

Jumat, 15 Maret 2024 - 22:01 WIB

Basa Bagongan, bahasa Jawa dalam kalangan istana

Jumat, 15 Maret 2024 - 10:34 WIB

Basa Krama Desa Bahasa Jawa yang terkesan memaksakan kata

Kamis, 14 Maret 2024 - 21:28 WIB

Arti “Gemati” kosakata Bahasa Jawa yang artinya lebih dari sekedar perhatian

Berita Terbaru

Bahasa Jawa

Contoh undangan pernikahan bahasa Jawa pengantin wanita

Senin, 20 Mei 2024 - 23:36 WIB

Bahasa Jawa

Wangsalan: pengertian, jenis dan 22 contoh kalimatnya

Jumat, 10 Mei 2024 - 22:50 WIB

Bahasa Jawa

Bahasa Jawa kecewa dan artinya

Sabtu, 4 Mei 2024 - 14:46 WIB

Bahasa Jawa

Arti loro ati bahasa Jawa

Sabtu, 4 Mei 2024 - 13:07 WIB

Uncategorized

Apa yang dimaksud Kawruh Basa?

Sabtu, 20 Apr 2024 - 07:48 WIB