23 ucapan ulang tahun bahasa Jawa untuk orang tua

- Author

Sabtu, 9 September 2023 - 03:11 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kawruh Basa – Ucapan ulang tahun kepada orang tua dengan bahasa Jawa mungkin terasa aneh bagi anak sekarang. Namun, sebenarnya jika kita mau melakukan akan membuat trenyuh. Betapa tidak, di jaman yang serba digital masih ada anak yang mau mengucapkan ulang tahun (dalam bahasa Jawa ambal warsa/tanggap warsa).

Dalam mengucapkan selamat ulang tahun kepada orang tua tidak harus menggunakan bahasa krama, bahasa ngoko pun tidak apa-apa namun yang sopan.

Artinya, pilihlah kata-kata yang halus dan rangkailah menjadi kalimat yang membuat mereka tersanjung. Ingatlah bahawa kita terlahir dari mereka, kita pandai karena kegigihan mereka mendidik kita, kita besar karena kerja keras mereka, dan masih banyak lagi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Agar anda tidak kesulitan, di sini akan kami berikan contoh 23 ucapan ulang tahun bahasa Jawa untuk orang tua baik dengan bahasa krama maupun ngoko halus.

 1. “Kula mangertos bilih saben tetes riwe bapak menika minangka wujud pangorbanan kangge keluarga. Sugeng ambal warsa bapak, mugi tansah pinaringan kasarasan saha barokah.”
 2. “Ingkang sanget damel kula matur nuwun inggih menika kula lair saking guwa garbane Ibu. Sugeng ambal warsa, Ibu.”
 3. “Ibu, kula remen sanget lair dados putra panjenengan, kula tansah kepengin wonten ing pepangkoning njenengan, kalih panjenengan, kula mboten bakal kados mekaten menawi mboten karana penjenengan. Mugi-mugi Ibu lan Bapak tansah sehat lan sugeng tanggap warsa, sugeng ambal warsa ibu ingkang kula tresnani!”
 4. “Kanggene kula penjenengan dereng sepuh Pak, senajan njenengan sakniki sampun sepuh. Jiwa penjenengan taksih enem, kabukten Bapak kepengin ngagem rasukan ingkang cocog kalih kula. Sugeng ambal warsa Pak, keparenga nampi rasukan saking kula menika, anakmu.”
 5. “Sugeng ambal warsa Bapak, senajan penjenengan sampun sepuh, tresna kula mboten bakal luntur kaliyan wekdal.”
 6. “Kathah Ibu ingkang sae wonten donya, nanging ingkang paling sae Ibuku ingkang langgeng. Sugeng ambal warsa, Ibu.”
 7. “Bapak, sugeng tanggap warsa. Kula mboten mangertos badhe celathu menapa, amargi kula sanes tiyang ingkang wasis ngrakit basa.”
 8. “Bapak, matur nuwun kangge katresnan tanpa bebana ingkang tansah njenengan siramke dhaten para putra wayah. Dinten menika dinten ingkang pinilih, sugeng ambal warsa bapak!”
 9. “Panjenegan saget damel kula dados tiyang ingkang sae ing donya niki. Matur nuwun sanget. Sugeng ambal warsa, Ibu.”
 10. “Bapak minangka pahlawan kangge kula, sugeng tanggap warsa bapak, mugi tansah sukses. Matur nuwun tansah nuntun kula.”
 11. “Mbok menawi mboten saget maringi barang ingkang mewah. Nanging, kula pengin yuswane ibu poanjang, supados wonten ing sawijining dinten Ibu saget mriksani kula sukses.” Sugeng ambal warsa Bu!”
 12. “Sasampunipun panjenengan sepuh, kula ngarep-arep tansah saget sinau babagan enggal saking penjenengan wonten ing taun ngajeng.” Sugeng tanggap warsa!
 13. “Kula nglenggana bilih katresnan mboten wonten tandhingipun ing donya menika.”
 14. “Dhuh bapak, panjenengan minangka kompas kanggene kula, ngarahaken, nuding lan nuntun margi ingkang leres. Matur nuwun bapak, sugeng ambal warsa, kula tresna panjenengan bapak.”
 15. “Panjenengan pahlawan kula, matur nuwun kangge katresnan paduka. Sugeng ambal warsa Bapak, mugi Gusti tansah ngreksa panjenengan.”
 16. “Sugeng ambal warsa ibu ingkang kula tresnani! Tumrape kula, kabagyan panjenengan minangka kasampurnan gesang kula. Kula tresna sanget kaliyan Ibu. Ampun kuwatir, asma panjenengan tansah kula sebat ing pandonga, mugi Ibu tansah sehat ugi panjang yuswa.”
 17. “Ibu gadhah papan penting sanget wonten ing gesang kula. Mugi-mugi Gusti Allah tansah ngayomi lan paring kabagyan saklaminipun.”
 18. “Bapak, sugeng ambal warsa. Mugi tansah pinaringan sehat wal afiat. Mboten wonten tembung ingkang kula ucapaken wonten ing dinten ambal warsa njenengan, kejawi kula tresna kaliyan bapak.”
 19. “Sugeng ambal warsa bapak, senajan yuswa panjenengan sampun sepuh, kula tansah dados putri alit ingkang dados kebanggaanipun bapak.”
 20. “Sugeng Ambal Warsa Ibu, mugi Gusti paring panjang yuswa lan kasarasan. Amin.”
 21. “Ya Allah, paringana welas asih marang ibu kawula ing dinten menika, Amin. Sugeng ambal warsa Ibu.”
 22. “Sugeng tanggap warsa kagem bapak ingkang paling agung! Dongengan njenengan sakderenge kula tilem, tansah kula tengga”
 23. “Bu, nyuwun pangapunten putra njenengan dereng saged damel remen, nanging kula janji badhe tansah remen, sugeng ambal warsa”.

Baca juga 56 ucapan ulang tahun bahasa Jawa paling mengesankan

Berita Terkait

Dasanama bumi
Bahasa Jawa bawah dan atas
Apa bahasa kramanya hari ini?
Bahasa Jawanya kemarin
Bahasa Jawanya bagaimana
Bahasa Jawanya besok
Apa bahasa Jawanya dimana kamu?
Artinya Jawa kamu lagi apa?
Berita ini 50 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 20 September 2023 - 07:43 WIB

Notasi Ketawang Jamuran Slendro 9

Rabu, 20 September 2023 - 07:34 WIB

Notasi Ketawang Dumadi Slendro 9

Selasa, 19 September 2023 - 23:51 WIB

Notasi Ketawang Dlongeh Slendro 9

Sabtu, 9 September 2023 - 09:28 WIB

Notasi Ketawang Dholo Slendro 9

Sabtu, 9 September 2023 - 09:08 WIB

Notasi Ketawang Dhendha Slendro 9

Sabtu, 9 September 2023 - 08:55 WIB

Notasi Ketawang Dhandhanggula Tlutur Slendro 9

Sabtu, 9 September 2023 - 08:40 WIB

Notasi Ketawang Cakrawala Slendro 9

Selasa, 15 Agustus 2023 - 09:33 WIB

Notasi Ketawang Tambang Laras Pelog Barang

Berita Terbaru

Sejarah Jawa

Nama Kota Besar di Pulau Jawa

Selasa, 24 Okt 2023 - 15:39 WIB

Sejarah Jawa

Kerajaan yang Ada di Indonesia yang Wajib Anda ketahui

Selasa, 24 Okt 2023 - 15:23 WIB

Sejarah Jawa

Luas Jawa Tengah

Selasa, 24 Okt 2023 - 15:06 WIB

Sejarah Jawa

Peta Pulau Jawa Lengkap

Selasa, 24 Okt 2023 - 13:49 WIB

Bahasa Jawa

Dasanama bumi

Rabu, 20 Sep 2023 - 11:02 WIB