Topik panyandra yaiku lan tuladhane

Bahasa Jawa

Panyandra: Pengertian, Jenis lengkap dengan contoh

Bahasa Jawa | Kamis, 30 Mei 2024 - 10:49 WIB

Kamis, 30 Mei 2024 - 10:49 WIB

Kawruhbasa.com – Dalam pembelajaran Bahasa Jawa dikenal adanya istilah “Panyandra”. Panyandra yaiku unen-unen kang gumathok kanggo nyandra perangane awak, solah bawa, lan kahanan adhapuk…