Topik contoh sanepa lan tegese

Bahasa Jawa

Tembung Sanepa: Pengertian, Fungsi, Ciri, Contoh, dan Artinya

Bahasa Jawa | Jumat, 3 Februari 2023 - 15:32 WIB

Jumat, 3 Februari 2023 - 15:32 WIB

Kawruhbasa.com – Tembung sanepa (sanepan) yaiku unen-unen bangsane pepindhan, ngemu surasa mbangetake, nanging nganggo tembung sing tegese kosok balen karo karepe. Dalam bahasa Indonesia,…